5е українською Довідник з правил 5e (для спільноти ІНРІУМ)

Перевірити Увагу:

  Створення чарів

  Коли персонаж створює будь-які чари, він дотримується тих самих базових правил, незалежно від класу персонажа та ефекту чарів.

  Опис кожних чарів починається з блоку інформації, що містить назву чарів, рівень, школу магії, час створення, відстань, складові та тривалість. Решта опису чарів деталізує створені ефекти.

  Час створення

  Більшість чарів потребують для створення єдиної дії, але деякі можуть вимагати бонусної дії, реакції або ж набагато більше часу для створення.

  Бонусна дія

  Чари, створені бонусною дією, особливо швидкі. Ви повинні використати бонусну дію у свій хід, щоб створити чари, за умови, що ви ще не використали свою бонусну дію в цьому ходу. Ви не можете створити інші чари в цей хід, за винятком замовляння із часом створення 1 дія.

  Реакції

  Деякі чари можна створити реакцією. Для створення цих чарів достатньо частки секунди, і вони застосовуються у відповідь на певну подію. Якщо чари можна створити реакцією, опис чарів вкаже вам, коли саме ви можете так зробити.

  Довший час створення

  Певні чари (включно із чарами, створеними як ритуал) вимагають більше часу для створення: хвилини або навіть години. Коли ви застосовуєте чари із часом створення довшим, ніж одна дія чи реакція, ви повинні витрачати свою дію в кожному ходу на чарування, і ви повинні підтримувати концентрацію на цьому. Якщо ваша концентрація порушена, чари провалюються, але ви не витрачаєте чарунку. Якщо ви хочете спробувати створити чари знову, ви повинні починати спочатку.

  Відстань

  Ціль чарів повинна бути у межах відстані чарування. Для чарів на зразок магічних стріл ціллю є істота. Для чарів на зразок вогняної кулі ціллю є точка у просторі, де вибухає вогняна куля.

  Більшість чарів мають відстань, виражену у футах. Деякі чари націлюються тільки на істоту (включно з вами), якої ви торкаєтеся. Інші чари, такі як щит, впливають тільки на вас. Ці чари мають відстань “на себе”.

  Чари, що створюють конуси або лінії певного ефекту, що походить від вас, також мають відстань “на себе”, вказуючи, що ви повинні бути точкою початку дії ефекту чарів.

  Щойно чари створено, їхній ефект не обмежується відстанню дії, якщо в описі чарів не вказано інакше.

  Складові

  Складові чарів - це фізичні вимоги, яким ви повинні відповідати, щоб створити чари. Опис кожних чарів вказує, чи потрібні для них вербальні (В), соматичні (С) або матеріальні (М) складові. Якщо ви не можете надати одну або більше складову, ви не можете створити ці чари.

  Вербальна (В)

  Більшість чарів вимагають промовляння містичних слів. Слова самі по собі не є джерелом сили чарів; радше особлива комбінація звуків зі специфічною висотою та резонансом, зрушують нитки магії. Отже, персонаж із кляпом у роті чи в області тиші, такій, яку створюють чари тиша, не може створювати чари із вербальною складовою.

  Соматична (С)

  Чаротворчі жести можуть включати активну жестикуляцію чи складний набір жестів. Якщо чари потребують соматичної складової, чаротворець повинен мати вільною принаймні одну руку, щоб виконати ці жести.

  Матеріальна (М)

  Створення деяких чарів потребує певних предметів, зазначених у дужках в рядку складових. Персонаж може використовувати торбинку складовими або чаротворчий фокус (знаходяться в “Спорядженні”) замість складових, зазначених у чарах. Але якщо до складової зазначено вартість, персонаж повинен мати цю конкретну складову, перш ніж чарувати.

  Якщо чари вказують, що матеріальна складова витрачається чарами, чаротворець повинен забезпечити цю складову для кожного чарування. Чаротворець повинен мати принаймні одну вільну руку для доступу до матеріальних складових - або щоб тримати чаротворчий фокус - але це може бути та сама рука, яку він використовує для виконання соматичних складових.

  Тривалість

  Тривалість чарів - це величина часу, під час якого чари діють. Тривалість може бути виражена в раундах, хвилинах, годинах чи навіть роках. Деякі чари вказують, що їхній ефект триває, поки чари не розвіють або не знищать.

  Миттєво

  Багато чарів є миттєвими. Чари завдають шкоди, зцілюють, створюють або змінюють істоту чи предмет таким чином, що це не можна розвіяти, оскільки магія існувала тут тільки мить.

  Концентрація

  Деякі чари вимагають від вас підтримання концентрації, щоб їхня магія залишалася активною. Якщо ви втрачаєте концентрацію, такі чари закінчуються.

  Якщо чари потрібно підтримувати концентрацією, цей факт вказано в записі “Тривалість”, і чари визначають, як довго ви можете на них концентруватися. Ви можете припинити концентрацію будь-коли (дія не потрібна).

  Звичайна діяльність, наприклад, переміщення і атака, не заважають концентрації. Порушити її можуть такі фактори:

  • Створення інших чарів, які потребують концентрації. Ви втрачаєте концентрацію на чарах, якщо створюєте інші чари, які вимагають концентрації. Ви не можете концентруватися на двох чарах одночасно.

  • Отримання ушкоджень. Щоразу, отримуючи ушкодження під час концентрації на чарах, ви повинні зробити рятівний кидок Статури, щоб підтримувати концентрацію. КС складає 10 або половину отриманих ушкоджень, залежно від того, яке число більше. Якщо ви отримуєте ушкодження із кількох джерел, наприклад, від стріли та від подиху дракона, ви робите окремі рятівні кидки від кожного джерела ушкоджень.

  • Недієздатний або вбитий. Ви втрачаєте концентрацію на чарах, якщо ви недієздатні або якщо ви вмерли.

  Майстер може також вирішити, що певні феномени середовища, такі як хвиля під час шторму, яка накриває корабель з вами, вимагають від вас успішного рятівного кидка Статури з КС 10 для підтримання концентрації на чарах.

  Цілі

  Типові чари вимагають від вас вибрати одну або більше цілей, на які впливатиме магія чарів. Опис чарів каже вам, чи ви націлюєтеся на істоту, на предмет, чи на початкову точку, звідки поширюватиметься ефект чарів (описано далі).

  Якщо чари не мають відчутного ефекту, істота може взагалі не знати, що на неї націлено чари. Такий ефект, як тріск блискавки, очевидний, але більш тонкі ефекти, як-от спроба прочитати думки істоти, зазвичай залишається непоміченим, якщо тільки заклинання не вказує інакше.

  Вільний шлях до цілі

  Щоб націлитися на щось, ви повинні мати вільний шлях до цілі, тож ціль не може бути в повному укритті. Якщо ви розміщуєте зону впливу в точці, яку не бачите, і між вами та цією точкою є перешкода, наприклад, стіна, точка початкового впливу виникне на ближчому до вас боці цієї перешкоди.

  Націлювання на себе

  Якщо чари націлюються на істоту за вашим вибором, ви можете вибрати себе, за винятком випадків, коли істота має бути ворожою або коли вказано, що істота повинна бути відмінною від вас. Якщо ви перебуваєте у зоні дії чарів, ви можете націлитися на себе.

  Області впливу

  Такі чари, як полум’яні руки чи конус холоду, охоплюють область, дозволяючи впливати на кількох істот одночасно.

  Опис чарів вказує їхню область дії, яка зазвичай має одну з п’ятьох різних форм: конус, куб, циліндр, лінія або сфера. Кожна область впливу має початкову точку - розташування, звідки поширюється енергія чарів. Правила кожної форми визначають, як розташувати початкову точку. Зазвичай початкова точка - це точка в просторі, але деякі чари мають область, де джерелом є істота або предмет.

  Ефект чарів поширюється прямими лініями від початкової точки. Якщо між початковою точкою та розташуванням в області впливу неможливо провести прямо лінію, це розташування не входить до області чарів. Щоб заблокувати таку уявну лінію, перешкода повинна надавати повне укриття.

  Конус

  Конус поширюється від початкової точки у напрямку, який ви обираєте. Ширина конуса в даній точці по його довжині дорівнює відстані від цієї точки до початкової точки. Область впливу конусу визначає його максимальну довжину.

  Початкова точка конусу не входить до його області впливу, хіба що ви вирішите інакше.

  Куб

  Ви обираєте початкову точку куба, яка буде на будь-якій грані створеного кубічного ефекту. Розмір куба виражений довжиною кожної сторони.

  Початкова точка куба не входить до його області впливу, хіба що ви вирішите інакше.

  Циліндр

  Початкова точка циліндра є центром кола із визначеним радіусом, як вказано в описі чарів. Коло має бути або на землі, або на висоті ефекту чарів. Енергія в циліндрі поширюється прямими лініями від початкової точки до периметра кола, формуючи основу циліндра. Потім ефект чарів вистрілює вгору від основи або вниз від горішньої точки, на відстань, що дорівнює висоті циліндра.

  Початкова точка циліндра входить до області впливу циліндра.

  Лінія

  Лінія поширюється з початкової точки по прямій на свою довжину і зачіпає область, визначену шириною лінії.

  Початкова точка лінії не входить до її області впливу, хіба що ви вирішите інакше.

  Сфера

  Ви обираєте початкову точку сфери, і сфера розширюється назовні від цієї точки. Розмір сфери виражений радіусом від початкової точки, вказаним у футах.

  Початкова точка сфери входить до області впливу сфери.

  Рятівні кидки

  Багато чарів вказують, що ціль повинна зробити рятівний кидок, щоб уникнути ефекту чарів повністю або частково. Чари визначають здібність, яку ціль використовує для ряткидка, і що стається в разі успіху або невдачі.

  КС для протидії одним із ваших чарів дорівнює 8 + модифікатор вашої чаротворчої характеристики + ваш бонус майстерності + будь-які спеціальні модифікатори.

  Кидки атаки

  Деякі чари вимагають, щоб чаротворець зробив кидок атаки для визначення, чи мали чари ефект на бажану ціль. Ваш бонус атаки чарами дорівнює модифікатору вашої чаротворчої характеристики + ваш бонус майстерності.

  Більшість чарів, що вимагають кидків атаки, включають далекобійні атаки. Пам’ятайте, що ви маєте перешкоду на кидки далекобійних атак, якщо у межах 5 футів від вас є ворожа істота, яка може вас бачити і не недієздатна.

  Школи магії

  Академії магії об’єднують чари у вісім категорій, які називають школами магії. Науковці, особливо маги, застосовують ці категорії до всіх чарів, вірячи, що вся магія функціонує за тими самими базовими принципами, байдуже, чи вона походить від ревного вивчення, чи дарована божеством.

  Школи магії допомагають описати чари; вони не мають власних правил, хоча деякі правила можуть посилатися на школи.

  Чари перешкоджання захисні по своїй природі, хоча деякі з них мають агресивне застосування. Вони створюють магічні бар’єри, скасовують шкідливі ефекти, шкодять порушникам або виганять істот на інші плани існування.

  Чари з’явлення включають перенесення предметів та істот з одного розташування до іншого. Деякі чари прикликають істот чи предмети до чаротворця, тоді як інші дозволяють чаротворцю телепортуватися до інших розташувань. Деякі з’явлення створюють предмети чи ефекти з нічого.

  Чари віщування розкривають інформацію, чи то у формі давно забутих таємниць, чи проблисків із майбутнього, чи розташування прихованих речей, чи сховану за ілюзією правду, чи бачення далеких людей або місць.

  Чари зачарування діють на свідомість інших, впливаючи на їхню поведінку або контролюючи її. Такі чари можуть змусити ворога вважати чаротворця другом, присилувати істот змінити напрямок дій, або навіть контролювати іншу істоту, як маріонетку.

  Чари втілення маніпулюють магічною енергією, щоб створити бажаний ефект. Деякі викликають вибухи вогню чи блискавку. Інші спрямовують позитивну енергію для зцілення ран.

  Чари ілюзії обманюють органи чуттів та свідомість інших. Вони змушують людей бачити речі, яких немає, не бачити те, що є, чути примарні шуми або згадувати події, яких ніколи не було. Деякі ілюзії створюють примарні образи, що бачать усі істоти, але найбільш підступні ілюзії поселяють зображення прямо в свідомості істоти.

  Чари некромантії маніпулюють енергіями життя та смерті. Такі чари можуть надати додатковий запас життєвої сили, витягти життєву енергію з іншої істоти, створити невмерлого або навіть повернути мерця у світ живих.

  Створення невмерлих із використанням чарів некромантіїї, таких як повсталий труп, не є добрим вчинком, і тільки злі чаротворці використовують такі чари часто.

  Чари перетворення змінюють властивості істоти, предмета чи середовища. Вони можуть перетворити ворога на нешкідливе створіння, примножити сили союзника, примусити предмет рухатися за командою чаротворця або підвищити вроджену здатність істоти до зцілення для швидкого відновлення після поранення.

  Поєднання магічних ефектів

  Ефекти різних чарів додаються, тоді як тривалість цих чарів накладається одна на одну. Однак ефекти тих самих чарів, створених кілька разів, не додаються. Натомість застосовується найбільш потужний ефект - наприклад, найбільший бонус - хоча тривалість повторних чарувань накладається одна на одну.

  Наприклад, якщо два клірики благословляють одну ціль, персонаж отримує привілеї від чарів тільки один раз; він чи вона не кидає дві бонусні кістки.

  Поділитися: